ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

យើង​ជា​នរណា

ក្រុមហ៊ុន ខេមប៊ូឌាន ស្រ្តាក់ឆឺរ័ល សេហ្វធី ក្លាស​ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៤ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិ ព្រៃសខាងកើត ខណ្ឌ ដង្កោរ រាជធានីភ្នំពេញ ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាននាំចូលម៉ាស៊ុនទំនើបៗមកពីអ៊ឺរ៉ុបនិងអាស៊ី ដែលអាចផលិតនិងកែច្នៃកញ្ចក់សុវត្ថិភាពគ្រប់ប្រភេទដូចជា: កញ្ចក់តែមព័រ កញ្ចក់ហ៊ុតស្រ្តែងថឺន កញ្ចក់ឡាមីណែត កញ្ចក់អ៊ីនស៊ូឡង់​, កញ្ចក់ការពារការឈ្លានពាន,កញ្ចក់ការពារព្យុះ និងកញ្ចក់ពត់កោង។

អាន​បន្ថែម

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

null

កញ្ចក់ពត់កោង

null

កញ្ចក់ហ៊ីតស្រ្តែងថឺន

null

កញ្ចក់អ៊ីសូឡង់

null

កញ្ចក់ការពារការឈ្លានពាន

null

កញ្ចក់ឡាមីណែត

null

កញ្ចក់តែមព័រ

null

កញ្ចក់ការពារខ្យល់ព្យុះ

សេវាកម្មរបស់យើង

ការកែច្នៃកញ្ចក់ សំលៀង បាញ់ថ្នាំ និងពត់កោង

យើងខ្ញុំក៏មានបំរើសេវាកម្មកែច្នៃកញ្ចក់ដូចជា ប៉ូលាកញ្ចក់ សំលៀងចិតមុខ កញ្ចក់ពត់កោង បាញ់ស្អាប់ បាញ់ពណ៌ធម្មជាតិ ស្វានរន្ធ និងឆ្លាក់រូបលើកញ្ចក់គូរដោយប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ។

ទ្វារ និងបង្អួចអាលុយមីញ៉ូម

យើងខ្ញុំមានទទួលធ្វើទ្វារ និងបង្អួចអាលុយមីញ៉ូមដូចជា ទ្វារបិទ-បើក ទ្វាររូត ទ្វារបត់ បង្អួចបិទ-បើក បង្អួចរូត បង្អួចបើក ឡើងលើ បង្អួចហ្វិកនិងសំណាញ់ ដោយបរិក្ខារជំនាញទំនើប ធានាប្រសិទ្ធភាពការងារ គុណភាព និងសោភ័ណ្ឌភាពផលិត ផល។

ទ្វាររមូរ

ទ្វាររមូរផលិតពីសន្លឹកដែកពណ៌ អាលុយមីញ៉ូម អុីណុក ជ័រស្វិត មានគុណភាពខ្ពស់ មិនងាយច្រេះ ដែលប្រើដោយដៃទាញ ឬម៉ូទ័រ មានតេឡេបញ្ជារ។