ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

 

ក្រុមហ៊ុន ខេមប៊ូឌាន ស្រ្តាក់ឆឺរ័ល សេហ្វធី ក្លាស​ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៤ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិ ព្រៃសខាងកើត ខណ្ឌ ដង្កោរ រាជធានីភ្នំពេញ ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាននាំចូលម៉ាស៊ុនទំនើបៗមកពីអ៊ឺរ៉ុបនិងអាស៊ី ដែលអាចផលិតនិងកែច្នៃកញ្ចក់សុវត្ថិភាពគ្រប់ប្រភេទដូចជា: កញ្ចក់តែមព័រ កញ្ចក់ហ៊ុតស្រ្តែងថឺន កញ្ចក់ឡាមីណែត កញ្ចក់អ៊ីនស៊ូឡង់​, កញ្ចក់ការពារការឈ្លានពាន,កញ្ចក់ការពារព្យុះ និងកញ្ចក់ពត់កោង។